AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2021

18.3.2022

AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2021 – Rekordresultat, snabb förnyelse och transformativa förvärv

AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2021 – Rekordresultat, snabb förnyelse och transformativa förvärv

 

Axel Johnsons 2021 var det starkaste året i företagets historia. Industrigruppen Axel Johnson International och Axfood noterade rekordresultat, och stora investeringar gjordes i form av såväl förvärv som i fysisk infrastruktur, framför allt högautomatiserade lager. Axel Johnsons omsättning uppgick till 94,7 (86,9) miljarder kronor och vårt resultatAX till 3 669 (2 754) miljoner kronor.

Axel Johnsons vd, Mia Brunell Livfors:

”Under 2021 nådde vi Axel Johnsons bästa resultat någonsin. Vi fortsatte också att röra oss i det höga tempo som krävs för att nå vårt 10/50-förnyelsemål, trots att året både påbörjades och avslutades i pandemins tecken. Det är ett styrkebesked, som visar på stora möjligheter framåt.

 

Under 2021 förbättrade våra bolag resultaten över hela linjen. Inte minst gjorde industrigruppen Axel Johnson International ytterligare ett starkt år och tangerade en miljard kronor i resultat. Ännu viktigare än det enskilda årets resultat är att vi håller takten i vår förnyelse. Vi har under 2021 fortsatt att investera i digital kundupplevelse, samt i ökad teknisk kompetens och kapacitet. De allra största investeringarna i våra befintliga verksamheter gör vi i automation och i utveckling av en successivt modernare och mer hållbar logistik.

 

Axel Johnson och våra koncernbolag gjorde under året hela 26 investeringar i nya verksamheter. Årets två största förvärv – Axfoods förvärv av Bergendahls Food, och Dustins förvärv av nederländska Centralpoint – gör Axfood och Dustin än bättre positionerade för fortsatt tillväxt. Vi fortsatte att investera också i våra nyare områden, som framtidens mat, hälsa och solenergi, och tecknade därtill avtal om byggande av Sveriges två största solparker.

 

Att vi håller ett högt tempo i vår transformation reflekteras också i våra siffror. När vi mäter framåtrörelsen mot vårt 10/50-mål – som säger att hälften av våra intäkter om tio år ska komma från sådant vi inte gör idag – så ser vi att vi sju år in i den första mätperioden med marginal håller den takt som krävs för att nå målet.

 

I mars 2022 tvingas vi än en gång konstatera hur snabbt marknader och samhällsläge kan förändras i grunden. Ett självständigt europeiskt land utsätts för ett brutalt och ensidigt angrepp, med oöverblickbara humanitära följder. Det är ett tragiskt skeende i vår samtidshistoria där vi som företag självklart ska bidra till den uppslutning vårt samhälle behöver, både genom att följa sanktioner, och att bidra till att lindra akut nöd.

 

Ingen vet hur det närmaste året, eller ens nästa vecka, kommer att gestalta sig. Men Axel Johnson är väl rustat för att framgångsrikt hantera osäkerhet. Vi har en solid finansiell bas, starka marknadspositioner, högt förändringstempo och bevisad omställningsförmåga, och därtill en styrka i den långsiktighet som ges av vårt familjeägande”.

ResultatAX är för de noterade bolagen EBT enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen EBT exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.

 
Våra koncernbolag

Vår industrigrupp Axel Johnson International redovisar ett rekordresultat på 999 (816) mkr. Att detta görs under ett utmanande år, med stängda industrier på många håll i Europa under våren, och störningar i leverantörskedjorna, är en enastående bedrift. Under de senaste fem åren har AxInter nästintill fördubblat omsättningen, och mer än fördubblat resultatet.
 
Axfood gör ett mycket starkt resultat på 2 582 (2 394) mkr och växer återigen mer än marknaden såväl i butik som online. Därtill genomfördes det transformativa förvärvet av Bergendahls Food, inklusive 9,9 procent av City Gross. Under december ingicks ett avtal som efter årsskiftet gjorde Axfood till näst största ägare i Mathem genom avyttringen av Mat.se. Willys nådde under året en milstolpe då e-handeln nådde break-even.
 
Dustinhade en organisk omsättningstillväxt på 9,6 procent, och resultatet uppgick till 469 (335) mkr. Förvärvet av Centralpoint gör bolaget till en ledande aktör i både Norden och Benelux vilket ger goda förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt på dessa marknader, och skapar på sikt möjligheter för vidare expansion i Europa.
 
Kicks visade under ett år där efterfrågan över tid svängde mellan fysisk butik och e-handel, en god förmåga att följa kundernas rörelse mellan kanalerna. Kicks investeringar i teknisk utveckling och kompetens och i förbättring av både det digitala och fysiska kundmötet, ger resultat. Försäljningen ökade med 10 procent, och även resultatet förbättrades markant till 70 (37) mkr.
 
Martin & Servera har som Sveriges ledande restauranggrossist tagit viktiga steg i rätt riktning under året. Efter en tuff vår med hårda restriktioner, lyfte försäljningen rejält när människor under sommaren och hösten åter fyllde restaurangerna runtom i Sverige. Resultatet landade på 208 (-62) mkr och försäljningen under andra halvåret indikerar att den underliggande efterfrågan är väl så stor som innan pandemin.
 
Åhléns förbättrade resultatet som landade på -152 (-331) mkr. Våren 2021 präglades av tuffa restriktioner i fysiska varuhus, medan både försäljning och lönsamhet stärktes väsentligt under hösten. Samtidigt fortsatte tillväxten i e-handeln, och även försäljningen hos Åhléns Outlet utvecklades starkt. Åhléns har under 2021 investerat i ett antal prioriterade framtidsområden – däribland digitalt kundmöte och personalisering, samt i etableringen av det robotiserade lager som tas i bruk sommaren 2022 och som kommer att effektivisera och förbättra leveranser och e-handelserbjudandet.
 
Vår investeringsverksamhet Novax har fortsatt att utveckla och investera inom sina temaområden Hälsa & Friskvård, Framtidens mat, Teknisk säkerhet och Retail-teknologi – områden som har potential att bli betydande framtida delar av Axel Johnson. På hälsosidan förvärvade träningskedjan STC branschkollegan Puls & Träning, vilket gör STC till Sveriges näst största kedja räknat i antal anläggningar. På matsidan investerade Novax bland annat i det brittiska ingrediensbolaget Ulrick & Short, som levererar växtbaserade, naturliga ingredienser till livsmedelsindustrin.
 
AxSol investerade i två nya solenergibolag under året; EnergiEngagemang och Epishine. EnergiEngagemang är en ledande leverantör av solcellslösningar för kommersiella och storskaliga anläggningar, medan Epishine är en forskningsbaserad producent av flexibla, tryckta solceller för inomhusbruk. Marknaden visade på god efterfrågan och vi ser stora möjligheter både till fortsatt europeisk expansion inom flera av AxSols sex bolag och till stark tillväxt på den svenska marknaden, inte minst inom storskaliga solparker.

 

Axel Johnsons resultat 2021

 

Koncernbolagen

 

För ytterligare information, kontakta David Salsbäck, Kommunikations- och hållbarhetschef Axel Johnson, 08-701 61 05, david.salsback@axeljohnson.se.

 

Relaterade länkar

 

Ämnen

 

Kategorier