Intensivt första solkvartal

24.3.2022

Intensivt första solkvartal: AxSol avyttrar i Svea Solar – investerar i Otovo och Solkompaniet

Intensivt första solkvartal: AxSol avyttrar i Svea Solar – investerar i Otovo och Solkompaniet

Axel Johnson har inlett 2022 med hög aktivitet inom solenergiområdet. I samband med en kapitalresning i Svea Solar avyttrar AxSol sitt ägande i bolaget till Altor. Under februari har AxSol genomfört investeringar i det börsnoterade, snabbväxande sol-marknadsplatsbolaget Otovo, samt i Solkompaniet, där AxSol nu är majoritetsägare.
 
AxSol investerade ursprungligen i Svea Solar i februari 2020, som ett av Axel Johnsons första steg in på solenergimarknaden. I samband med en kapitalrunda avyttrar AxSol nu sitt ägande i Svea Solar till Altor, som blir Sveas enskilt största ägare.
 
Johan Bergström, vd AxSol:
 
För AxSol har vi landat i att detta är bästa möjliga tidpunkt för oss att lämna över som ägare, samtidigt som Svea Solar får utmärkta förutsättningar för sin fortsatta utveckling och tillväxt med en ny stark ägare i Altor. Vi har haft en mycket fin utveckling under de två år som gått och önskar bolaget och teamet allt gott framåt.
 
Vi fortsätter vår satsning på att göra solenergi till ett betydande framtida ben inom Axel Johnson, genom att utveckla och växa våra befintliga bolag, samtidigt som vi också vill investera i fler ledande sol-bolag med nordisk bas och europeiska tillväxtambitioner. Vi är övertygade om att inte minst storskalig solenergi står inför ett genombrott under kommande år. Energimyndigheten förutspår en fyrdubbling av svensk solenergiproduktion mellan 2020-2024, och vi vill vara drivande i den utvecklingen. Vi ser också hur Otovos plattform omedelbart får fäste på nya marknader och möter europeiska hushålls stora och snabbt växande efterfrågan på smidig installation av solceller.
 
AxSol blev i februari genom en nyemission majoritetsägare i Solkompaniet, som fokuserar på storskaliga solparker och marknaden för företagskunder. Kapitaltillskottet gör att Solkompaniet kan accelerera sin projektutveckling av stora solelparker.
 
Därtill deltog AxSol i slutet av februari i en nyemission i noterade Otovo, där AxSol är enskilt största ägare med drygt 20 procent. Otovo har utvecklat en digital plattformslösning för solenergiinstallationer för privatkunder som genom en automatiserad process kopplar samman hushållen med installatörer. Nyemissionen möjliggör en fortsatt hög tillväxttakt i Otovos europeiska expansion där man under 2022 avser gå in på sex nya marknader.
 
AxSol är efter transaktionerna ovan nu majoritetsägare i Solkompaniet och EnergiEngagemang, med ett betydande ägande i Alight, Epishine och Otovo.
 

Relaterade länkar

 

Ämnen

 

Kategorier